• Ali Fuat Cebesoy Bulvarı No:33 Şehitkamil / GAZİANTEP

Enerji Verimliliği

KARBON AYAK İZİMİZİN AZALTILMASI
Günümüzde konutlarda, ticari binalarda ve endüstride enerjiye duyulan talep hemen her gün artmakta.

Son yıllarda enerji maliyetlerinde görülen artışlar enerjinin verimli kullanımına duyulan önemi arttırdı.

Enerji kullanımında yaşanan artışlar birtakım çevresel etkilerinde oluşmasına sebebiyet vermektedir.

Binalar toplam enerji tüketiminin %40’ını, toplam CO2 salınımının %20’sini oluşturduğundan binalarda enerji tüketimini azaltmak ve enerjinin daha verimli kullanılmasını sağlamak iklim değişikliği ile mücadele etmek ve çevresel etkileri en aza indirgeyebilmek için en önemli faktörlerdendir.

Küresel olarak amaç her tüketicinin enerji giderlerinin azaltılarak, enerjinin verimli kullanılması ve CO2 salınımının azaltılmasıdır.

ÇÖZÜM VE ÜRÜNLER İLE İLGİLİ KATALOĞU İNDİREBİLİRSİNİZ
İndir